jump to main content
:::
Academics
:::
Chi-Kuang Chang avatar

Professor

Chi-Kuang Chang

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17123

Email:ckchang@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Ruei-Jing Lu avatar

Professor

Ruei-Jing Lu

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17107

Email:rjlu@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Hui-Fang Chang avatar

Associate Professor and Chairman

Hui-Fang Chang

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17117(17010)

Email:hfchang@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Yao-Ling Chen avatar

Associate Professor

Yao-Ling Chen

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17110

Email:ylchen@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Tsung-Yi Lin avatar

Associate Professor

Tsung-Yi Lin

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17120

Email:tylin@pu.edu.tw

Fields:

Research: