jump to main content
:::
Academics
:::
Yi-Cheng Yang avatar

Associate Professor

Yi-Cheng Yang

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17410

Email:yicheng@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Ing-Fang Tsai avatar

Associate Professor

Ing-Fang Tsai

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17409

Email:iftsai@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Cai-Min Lee avatar

Associate Professor

Cai-Min Lee

Tel: 04-2632-8001  Ext. 11400

Email:jmlee@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Chih-Chieh Tai avatar

Associate Professor

Chih-Chieh Tai

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17415

Email:cctai@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Yi-fen Shaw avatar

Assistant Professor

Yi-fen Shaw

Tel: 04-2632-8001  Ext. 17407

Email:yfshaw@pu.edu.tw

Fields:

Research: