jump to main content
:::
Academics
:::
Sheu, Shey- Huei avatar

Chair Professor

Sheu, Shey- Huei

Tel: 04-2632-8001  Ext. 12232

Email:shsheu@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Chen, Tai-Fang avatar

Associate Professor

Chen, Tai-Fang

Tel: 04-2632-8001  Ext. 15129

Email:tfchen@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Chen, Chyong-Mei avatar

Associate Professor

Chen, Chyong-Mei

Tel: 04-2632-8001  Ext. 15103

Email:cmchen2@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Liao, Mou- Yuan avatar

Associate Professor

Liao, Mou- Yuan

Tel: 04-2632-8001  Ext. 15107

Email:myliao@pu.edu.tw

Fields:

Research:

Tsai, Chin-Pei avatar

Assistant Professor

Tsai, Chin-Pei

Tel: 04-2632-8001  Ext. 15122

Email:cptsai@pu.edu.tw

Fields:

Research: